A

Takaisin Asemakaavan muutosluonnos nähtävänä, Wärtsilänkatu 4 ja 6

JARDno-2019-2588, kaavatunnus 070060

Wärtsilänkadun eteläpäässä teollisuusrakennusten, huoltoaseman ja liikerakennusten tonteille suunnitellaan keskustamaista asuinkerrostalorakentamista Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden mukaisesti. Muutostyössä tutkitaan myös liiketilojen sijoittaminen tonteille.

Luonnosaineisto on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 27.11. – 18.12.2019 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet-sivuilla www.jarvenpaa.fi/asemakaavat

Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot asemakaavan luonnosaineistosta pyydetään 18.12.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteella Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ tai tuomaan Seutulantalon palvelupisteeseen, Seutulantie 12, Järvenpää.

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe, 040 315 2723, s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

Järvenpään kaupunki 27.11.2019