A

Takaisin Asemakaavan hyväksyminen, Harjuvaarankuja, korttelit 145, 146 ja 166 sekä katu – ja puistoalueet

JARDno-2017-26, kaavatunnus 010099

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.10.2019 § 72 asemakaavan muutoksen, koskien 1. kaupunginosan eli Keskus kortteleita 145, 146 ja 166 sekä katu- ja puistoalueita (Vanhankyläntie 16-20, Harjuvaarankuja 2).

 

Järvenpään kaupunki 29.10.2019