A

Takaisin Asemakaavan muutos vireille, Wärtsilänkatu 4 ja 6

JARDno-2019-2588, kaavatunnus 070060

Kaavahankkeessa Wärtsilänkadun eteläpäässä, kadun ja rautatien välisille tonteille suunnitellaan keskustamaista asuinkerrostalorakentamista Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden mukaisesti. Tutkitaan myös liiketilojen sijoittaminen tonteille.

Asemakaavan muutostyö on aloitettu. Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 18.9.2019 alkaen ja koko suunnittelun ajan Järvenpään kaupungin Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet sivuilla osoitteessa: www.jarvenpaa.fi

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään  4.10.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteella Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ.

Lisätietoja antaa Kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe, 040 315 2723, s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

Järvenpään kaupunki 18.9.2019