A

Takaisin Asemakaavan hyväksyminen, Kytötie 96 ja 98

JARDno-2018-4119, kaavatunnus 130012

Kaupunkikehityslautakunta on 23.5.2019 § 49 hyväksynyt 13. eli Isokydön kaupunginosan korttelin 1353 asuinpientalojen korttelialuetta sekä asuin- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien yritysrakennusten korttelialuetta koskevan Kytötien 96 ja 98 asemakaavan muutoksen.

Järvenpään kaupunki 3.6.2019