A

Takaisin Asemakaavan muutos vireille, Pajalantien kauppa ja Iltapuisto

JARDno-2019-798, kaavatunnus 070059

Pajalantien ja Valovirrankadun kulmaan suunnitellaan uuden päivittäistavarakaupan rakentamista.

Asemakaavan muutostyö on aloitettu. Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 27.3.2019 alkaen ja koko suunnittelun ajan Järvenpään kaupungin Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet sivuilla osoitteessa: www.jarvenpaa.fi

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään 9.4.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteella Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ.

Lisätietoja antaa asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio, 040 315 2353, s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Järvenpään kaupunki 27.3.2019