A

Takaisin Asemakaavan muutosluonnos nähtävänä Harjuvaarankuja, korttelit 145, 146 ja 166 sekä puistoalueet

JARDno-2017-26

Entisen rakettitehtaan alueelle Taidetalon ympärille suunnitellaan kaupunkimaista pientalorakentamista. Samalla tarkistetaan nykyisen pientalokorttelin kaavamerkintöjä Vanhankyläntien varressa.

Luonnosaineisto on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 14.3. – 13.4.2018 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet-sivuilla www.jarvenpaa.fi/asemakaavat

Lausunnot ja mielipiteet luonnosaineistosta pyydetään 13.4.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteella Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ.

Tervetuloa keskustelemaan kaavaluonnoksesta!

Kaavoittaja on tavattavissa 15.3.2018 klo 16-18 Seutulantalolla, Seutulantie 12.

Lisätietoja antaa asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio, 040 315 2353, s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

Järvenpään kaupunki 14.3.2018