A

Järvenpään kaupungin vuokratilojen vuokranmaksuun huojennuksia

07.04.2020

Järvenpään kaupunginhallitus hyväksyi tänään esityksen yhteisöjen, yritysten ja muiden toimijoiden väliaikaisista vuokranalennuksista.

Koronapandemia ja liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ovat heikentäneet kaupungilta tiloja vuokraavien yritysten ja yhteisöjen taloutta. Kaupunki haluaa vauhdittaa vuokranmaksajien selviämistä taloudellisista vaikeuksista myöntämällä yrityksille, yhdistyksille ja seuroille maksuhelpotuksia ja maksuajan pidennyksiä velvoitteista selviämiseksi.

Vaihtoehtoina vuokranmaksusta luopuminen, vuokranalennus ja maksuajan pidennys

Uudet linjaukset pätevät kaikkiin kaupungin vuokralaisiin. Vuokramaksujen huojennuksiin ovat oikeutettuja sekä varsinaisilla vuokrasopimuksilla olevat että ne, jotka käyttävät kaupungin tiloja varatuilla tilankäyttövuoroilla. Kaupunki ja konserniyhtiöt vuokraavat toimitilojaan muun muassa kunnallisille toimijoille, yrityksille, yhdistyksille ja seuroille.

Jos pandemia on heikentänyt toimijan toimintaedellytyksiä oleellisesti, vaihtoehtoja on tilanteen mukaan kolme: vuokralainen voidaan joko vapauttaa vuokrasta, vuokraa voidaan alentaa tai vuokranmaksuun antaa lisäaikaa. Jos vuokralaisen toimitila on pandemiarajoitusten vuoksi suljettu, toimija vapautetaan vuokran maksusta sulkuajalta. Jos kaupunki myöntää toimijalle avustusta tilavuokrien kattamiseen tai kaupunki maksaa toimijan tilassa järjestämästä palvelusta, huomioidaan vuokrahelpotus tai -alennus avustussummassa tai palvelumaksuissa.

Mikäli toimijan toimintaedellytykset ja varainhankinta vaarantuvat vuokrahelpotuksista ja/tai -alennuksista huolimatta, voidaan osa avustuksesta suorittaa harkinnanvaraisesti myös pääsäännöstä poiketen. Yleisillä alueilla olevien terassien ja jäätelökioskien vuokrahuojennuksia harkitaan hakemusten perusteella tapauskohtaisesti. Kaupunki voi myöntää maata vuokranneille toimijoille pyynnöstä lisää maksuaikaa. Tontinvuokrista ei anneta vapautusta.

Järvenpään toiminta- ja kohdeavustusten hakuun muutoksia

Kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset avattiin haettavaksi ennen koronapandemian huippua 14.3. Avustuksia maksetaan rekisteröityneille yhdistyksille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kulttuurin ja liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen tai nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Koronatilanteen vuoksi useiden yhdistysten avustushakemukseen vaadittavien asiakirjojen toimittaminen viivästynyt. Vaikka varsinainen hakuaika on 10.4., voi avustushakemuksen liitteitä toimittaa jälkikäteen 30.4.2020 saakka. Kaupunki ei peri takaisin jo myönnettyjä kulttuurin toiminta-avustusten ennakkoja, jos koronatilanne on vaikuttanut toimintaan.

Avustusten hakuohjeet

Lisätietoja: 

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, puh. 040 315 2230, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Kirsi Rinne, talousjohtaja, puh. 040 315 2907, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin