A

Vanhankylänniemi

Vanhankylänniemi net

Suunnittelun tavoitteena on kehittää Vanhankylänniemestä edelleen täysin avoin, hyvin hoidettu ja toiminnallisesti monipuolinen virkistysalue, jossa myös matkailutoiminta voi menestyä. Asemakaavan päätavoite on tutkia mahdollisuudet Vanhankylänniemen kulttuuriympäristön arvokkaiden piirteiden säilyttämiseen ja alueelle soveltuviin toimintoihin.

Ideoita alueen tulevasta käytöstä on kerätty asukaskyselyllä keväällä 2012.

Yhteyshenkilöt:
asemakaava-arkkitehti
Terttu-Elina Wainio
kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe

Kaavatunnus: 240001

 

VALMISTELUVAIHE

Alueen suunnittelun tavoitteita määritellään yleiskaavatyön yhteydessä. Asemakaavoituksen tärkeimpiä kysymyksiä on nykyisen terveyskeskuksen rakennusten tuleva käyttö ja säilyttämismahdollisuudet.

 

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2008)

Asemakaava ja tonttijako on kuulutettu vireille 10.2.2008