A

Tataarien alue

Tataarit_alueen sijainti opaskartallaSuunnittelualue on pääosin rakentamatonta asuinpientaloaluetta Kinnarinpolun ja Kiviojanpolun välissä. Alueen asemakaava uudistetaan ja samalla tutkitaan mahdollisuudet kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämiseen.

Yhteyshenkilö: (Kaavasuunnittelija Riitta Vihanto) Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 050017

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on tullut osittain voimaan 28.1.2015. Asemakaavan muutos ei ole voimassa osalla korttelia 527 ja katualueella (tilat 1:621 ja 1:503).

Asemakaavakartta

 HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 10.12.2012 § 91.

Asemakaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (vuonna 2014).

EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotusselostus ja havainnekuvat on ollut nähtävänä 8.8.-6.9.2012

VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnosselostus ja havainnekuvat on ollut nähtävänä 4.2.-8.3.2010

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaava on kuulutettu vireille 20.5.2009.