A

Reservikomppanian alue

Reservikomppania net

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa entinen kasarmi- ja vankilarakennusten alue asuinkäyttöön ja tutkia mahdollisuuksia aluetta täydentävään uudisrakentamiseen.

Yhteyshenkilö:
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 110012

LAINVOIMAINEN

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.5.2013 § 45 Reservikomppanian alueen asemakaavan muutoksen (korttelit 1163, 1164 osa korttelia 1144 ja 1160 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet) 11. eli Nummenkylän kaupunginosassa (Dnro 1941/2007, 658/98) ja kaava on saanut lainvoiman 17.6.2013. 

Hyväksytty Reservikomppanian asemakaava 
Rakentamistapaohje

 

EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus on nähtävänä 10.12.12-25.1.2013

Asemakaavaehdotus
Selostus
Havainnekuvat
Tonttikorkokartta
Rakentamistapaohje

VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 11.9.-13.10.2008 ja uudelleen nähtävänä 22.11.-21.12.2011

ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 25.11.2007.