A

Pajalan teollisuusalueen pohjoisosa

Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pajalan entisestä teollisuusalueesta keskustaan liittyvä tasokas asuinalue Pajalan kaavarungon periaatteiden mukaisesti.

Suunnittelualue sijaitsee Pajalantien itäpuolella noin 700 m Järvenpään rautatieasemalta pohjoiseen ja rajautuu Kaskitiehen, Seutulantiehen, Tehtaankatuun, Myllytiehen ja Metallimiehenkatuun.

Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Riitta Vihanto

Kaavatunnus: 070048

HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 10.12.2012.

EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus , selostus ja Rakennustapaohjeet on ollut nähtävänä 4.10.-5.11.2012.

VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 22.5.-20.6.2012.

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 22.9.2010