A

Pajalankulma, korttelit 701 ja 711

sijaintiPajalan alue uudistuu

Pajalan entisestä teollisuusalueesta kehitetään keskustaan liittyvä tasokas asuinalue Pajalan kaavarungon periaatteiden mukaisesti. Alueen toteutus on alkanut Myllykorttelista. Asemakaavan suunnittelualue käsittää Myllytien ja Pajalantien kulmakorttelin 701. Kaavamuutoksessa tutkitaan myös katualueen laajuus korttelin 711 kohdalla. Muu osa entisestä teollisuusalueesta sisältyy asemakaavaan, joka on hyväksytty joulukuussa 2012.

Yhteyshenkilö:
asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 070051

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 29.4.2015.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 6.10.2014 § 58.

Asemakaavakartta
Kaavaselostus
Hyväksymiskuulutus

 

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 13.2-14.3.2014.
Kaavaselostus
Rakentamistapaohjeet
Kuulutus asemakaavan nähtävillä olosta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

VALMISTELUVAIHE

Asemakaavaluonnos käsitti Pajalan entisen teollisuusalueen lukuunottamatta Kumitehtaan korttelia ja Myllyn aluetta. Alueelle suunnitellaan kerrostaloasuntoja sekä Myllytieltä Kaskitielle ulottuva Westermarckin puisto. Seutulantien varteen tulee julkisten rakennusten aluetta. Myllytien ja Pajalantien kulman (kortteli 701) toteutuksesta on laadittu kolme luonnosvaihtoehtoa.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 22.5.-20.6.2012.

Suunnitteluaineistot: 

Asemakaavan muutosluonnos
Maankäyttöluonnokset
Havainnekuvat 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Meluselvitys 5.4.2011 
Meluselvitys 21.5.2011 
Perhelän kulmakiinteistö, rakennushistoriallinen selvitys

 

ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 22.9.2010