A

Kouluterveydenhuolto

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa Järvenpään kouluterveydenhuollosta. Lähipalvelut säilyvät ennallaan. Vastuu- ja yhteyshenkilöiden yhteystiedoissa on muutoksia. Henkilöstön ja johdon sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi (at) keusote.fi.

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon terveyttä edistävää toimintaa, jonka palvelut on tarkoitettu kaikille peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Työtä tehdään yhteistyössä kotien, opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Toiminta on luottamuksellista.

 Kouluterveydenhuollon tavoitteena on:

 • oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen  sekä psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja oppilashuollon toimijoiden kanssa
 • tunnistaa oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarve ja järjestää tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 • kouluyhteisön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta

 Kouluterveydenhuollon tehtävät:

 • terveystarkastukset:
  •  terveydenhoitajalla 2., 3., 4., 7. ja 9. luokalla
  • ryhmätapaaminen 6. luokalla vetäjinä kuraattori ja terveydenhoitaja
  • laaja-alaiset tarkastukset yhdessä vanhempien kanssa, sisältäen myös koululääkärin tarkastuksen 1., 5. ja 8. luokalla
    
 • yksilö- ja ryhmäkohtainen terveysneuvonta
 • mielenterveys- ja päihdetyö sekä seksuaalineuvonta
 • pitkäaikaissairaiden, psyykkisesti oireilevien ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja perheiden tukeminen
 • jatkohoitoon ohjaaminen ja yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden hoitoa ja kuntoutusta antavien tahojen kanssa
 • oppilashuoltotyö ja muu moniammatillinen yhteistyö
 • ensiapuluonteinen sairaanhoito, tapaturmien hoito, ja koulun ensiapuvalmiuksista huolehtiminen yhdessä koulun henkilökunnan kanssa
 • rokotuksista huolehtiminen
 • koulujen terveellisten olojen seuranta ja osallistuminen valvontatarkastuksiin kolmen vuoden välein
   

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot:

Englund Liisa p. 040 315 3352 (tiimivastaava)
Mankalan koulu
Kristillinen koulu (alakoulu)

Hiltunen Merja p. 040 315 2823
Anttilan koulu

Heinonen Riikka p. 040 315 2295
Järvenpään yhteiskoulu (yhtenäiskoulu)

Kiviharju Anne p. 040 315 2121
Harjulan koulu

Roihu Hanna p. 040 315 3472
Kyrölän koulu

Laine Pauliina p. 040 315 2473
Saunakallion koulu
Haarajoen koulu

Elo Linda p. 040 315 2322
Juholan koulu
Kinnarin koulu

Aalto Merja p. 040 315 2679
Koivusaaren koulu
Kristillinen koulu (yläkoulu)

Kuorttinen Anni p. 040 315 2489
Kartanon koulu (yläkoulu)

Tiilikainen Tiia-Maria p. 040 315 3541
Kartanon alakoulu
Oinaskadun koulu

Kouluterveydenhuollon esimies Leena Salonen, puh 040 315 3230

 

Ajanvaraus kouluterveydenhuollon laajaan terveystarkastukseen

eTerveyspalvelut kautta voitte varata ajan koululääkärille 1. ja 5. luokan laajaan terveystarkastukseen. Varatkaa aika lapsenne omalle kouluterveydenhoitajalle.

Ajan varaaminen edellyttää sähköisen asioinnin suostumusta ja huoltajan tulee olla merkittynä potilastietojärjestelmään lapsen puolesta asioijaksi. Puolesta asioinnin suostumuksen voi tehdä oman koulun terveydenhoitajan kautta suullisesti tai kirjallisesti ja se on voimassa siihen saakka kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto kuuluvat Perhekeskuspalvelut -yksikköön.  

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Järvenpää perhekeskuspalvelut, hallinto:

Perhekeskuspalvelujen päällikkö Minna Kairesalo 040-315 2343