A

Asumisen tukipalvelut

Tukea ja apua omaan kotiin

kerrostalo
Tukihenkilö voi auttaa sovituissa arjen askareissa. Palvelun tarve arvioidaan Aikuissosiaalityön yksikössä.
 
Tuettu asuminen on asumisvaihtoehto henkilöille, jotka tarvitsevat säännöllistä tukea asumiseensa. Tuettu asuminen voidaan järjestää omaan kotiin tai palveluntuottajan vuokraamassa asunnossa. Tuetusta asumisesta saa tietoa Aikuissosiaalityön, Erityisasumisen tai Mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijöiltä. Nuorten aikuisten tuetun asumisen järjestämisestä vastaa Perhetukikeskus Auerkulma.
 
Ikäihmisen tai toimintarajoitteisen tueksi voidaan järjestää kotihoitoa, siivous- ja ateriapalveluja tai muita tarvittavia arjen tukipalveluja. Kotona asumisen tukipalveluista löydät lisätietoja ikäihmisten palvelujen omilta sivuilta.
 
Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumisen tukipalveluista saat lisätietoja vammaispalvelujen työntekijöiltä.
 
Lapsiperheiden tukipalvelujen järjestämisestä vastaa Lapsiperheiden sosiaalipalvelut.

Apua asunnotto- muuteen

penkki
Järvenpään suurimmista vuokra-asuntojen tarjoajista on koottu luettelo Vuokra-asuminen -sivulle.
 
Asunnottomuuden ja häätöjen ehkäisy ja asumisvalmiuksien parantaminen on osa aikuissosiaalityötä. Asunnottomuuden uhatessa on hyvä varata aika sosiaaliohjaajalle tai -työntekijälle.
 
Nuorten asumisneuvontahanke NASU tarjoaa tukea nuorille, joilla on asumiseen tai asunnon säilyttämiseen liittyviä haasteita.
 
Wärttinän päiväkeskuksessa asunnottomalla on mahdollisuus osallistua toimintaan, peseytyä ja pestä pyykkiä. Wärttinästä saa myös neuvoja ja apua asumisen ongelmiin.
 
Tilapäisasumisen järjestäminen on täysin asunnottomille tarkoitettu palvelu ja sen tavoitteena on turvata minimiehdot täyttävä väliaikainen asuminen. Tilapäisasumista haetaan ottamalla yhteys Aikuissosiaalityön yksikköön. Asumiskulut maksaa ensisijaisesti asiakas omilla tuloillaan.

Vahvaa tukea asumispalveluista

nojatuoli
Asumispalveluja järjestetään, kun muut palvelut eivät riitä tukemaan arjessa selviytymistä. Asumispalvelut voivat olla omaan kotiin vietyä tukihenkilöpalvelua, ryhmämuotoista tuettua asumista tai palvelukodeissa tapahtuvaa palveluasumista. Asumispalveluiden järjestäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin. Tavoitteena on etsiä parhaiten yksilöllistä hyvinvointia ja kuntoutumista edistävä palveluasumismuoto ja -paikka.
 
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalveluita haetaan yhdessä avohoidon edustajan, sosiaalityöntekijän tai erikoissairaanhoidon edustajan kanssa.
 
Ikäihmisen ympärivuorokautisen hoivan palveluiden järjestämisestä saat lisätietoa ikäihmisten palvelujen sivuilta.
 
Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluihin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteys Vammaispalveluihin.