A

Järvenpään kaupungin tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä

Järvenpään kaupungin yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille kuntalaisille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä (lisää kuntouttavasta työtoiminnasta).

Järvenpään kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdistysten tarjoamat mahdollisuudet nähdään merkittävänä voimavarana. Yhteistyön edellytyksenä on, että kuntouttavaa työtoimintaa järjestävällä taholla on riittävästi työtoiminnan tehtäviä tarjolla, ohjaavaa henkilökuntaa perehdyttämässä ja ohjaamassa asiakasta sekä mahdollisuus aitoon avoimeen vuorovaikutukseen asiakkaan ja kaupungin toimijoiden kesken.

Kolmannen sektorin toimijoiden on myös mahdollista hakea tukea kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen työllisyyspalvelupäällikön päätöksellä. Ennen kuin asia voidaan viedä työllisyyspalvelupäällikön päätettäväksi, on yhteistyöstä tehtävä kirjallinen sopimus. Sopimuksessa määritetään osapuolten vastuut ja oikeudet. Sopimuksen myötä yhdistys sitoutuu järjestämään kullekin asiakkaalle henkilökohtaisesti sopivia työtehtäviä sekä perehdyttämään ja ohjaamaan asiakasta henkilökohtaiset tarpeet huomioiden.

Yhdistykset ilmoittavat asiakkaan läsnäolot työllisyysyksikköön  ja hakevat samalla tuen kuukausittain jälkikäteen. Tällä hetkellä korvauksen suuruus vastaa valtionkorvauksen määrää, joka on 10,09€/asiakkaan läsnäolopäivä. Korvaukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassa olevan valtionkorvauksen mukaisesti työllisyyspalvelupäällikön päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Päätös tuen myöntämisestä on julkinen.

 

Kiinnostuitko? Olisiko teidän yhdistyksessänne/liitossanne tai säätiössänne tarjolla työtoiminnan tehtäviä? Kysy lisää työvalmentaja Minna Lehtiseltä, puh. 040 315 2103.

 

Hakemus löytyy lomakepankista