A

Yritys- ja teollisuustonttien luovutusehtoja

Yritys- ja teollisuustonttien ostajalle / vuokraajalle

Yhteyshenkilöt:
Maankäyttöinsinööri Tarja Kariniemi, p. 040 315 2445
Yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, p. 040 315 3130
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Internet-sivu: Järvenpään tontit ja toimitilat

Tonttihakemus tehdään vapaamuotoisena anomuksena, jossa kerrotaan yrityksen toiminnasta ja rakennustarpeesta ja se osoitetaan Järvenpään kaupungille. Tonttihakemuksen voi toimittaa yhteyshenkilöille sähköpostitse.

Tonttien tärkeimpiä luovutusehtoja:

 • tontin kauppahinta tulee maksaa kaupungin toimittamalla laskulla kaupan allekirjoitustilaisuuteen mennessä
 • ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen, kauppakirjassa sovitun suuruisen uudisrakennuksen 3 vuoden kuluessa kaupantekopäivästä lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen
 • tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle
 • mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuutensa, tai on luovuttanut tontin rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa 200 % kauppahinnasta rakennusvelvoiteajan kuluttua umpeen tai välittömästi luovutuksen jälkeen
 • kaupunki tulee perimään kiinteistöltä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisen, joka sisältää liittymisen, työt ja vesimittarin

Vuokraukseen liittyviä velvoitteita:

 • vuokrasopimus tehdään 50 vuodeksi
 • vuokraoikeuteen on haettava 6 kk:n kuluessa vuokrasopimuksen tekemisestä Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta seuraavat kiinnitykset:
  • ensiksi vuokraoikeuden pysyvyyskiinnitys tonttiin (määräalaan) ja
  • toiseksi vuokranantajalle (kaupungille) noin viiden (5) vuoden vuosivuokraa vastaava panttikirja vuokran maksamisen vakuudeksi
 • vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen, vuokrasopimuksessa sovitun suuruisen uudisrakennuksen 3 vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen
 • vuokra laskutetaan kaksi kertaa vuodessa (eräpäivät 10.2. ja 10.7.). Sen vuoden vuokra, jona sopimus allekirjoitetaan,, maksetaan loppuvuoden vuokra ennen sopimuksen allekirjoittamista. Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin.
 • kaupunki tulee perimään kiinteistöltä kulloinkin voimassa olevan, taksan mukaisen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisen, joka sisältää liittymisen, työt ja vesimittarin