A

Yleiskaava 2040

Uuden yleiskaavan valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä 2016. Tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.


Ajankohtaista

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan tavoitteet ja "Valitut kasvusuunnat" –rakennemallin yleiskaavan valmistelun pohjaksi 18.6.2018 (§ 65). Yleiskaavaprosessi jatkuu luonnoksen nähtävilläololla huhti-toukokuussa 2019. Järvenpään yleiskaava 2040 on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa vuonna 2020.

 

Rakennemallivaiheessa tutkittiin maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia

Rakennemalleissa tarkasteltiin uuden asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumista tulevina vuosikymmeninä. Muut yleiskaavan teemat olivat mukana ohjaavina tavoitteina ja vaikutusten arvioinnissa. Kaikki neljä vaihtoehtoista rakennemallia olivat tarkoituksella kärjistäviä ja tulevaisuuteen eri tavalla suuntaavia: keskustaa painottava "Tiivistyvä timantti", kaupungin maanomistusta Ristinummella hyödyntävä "Eteläinen kulttuurikehto", Vähänummentien varteen rakentuva "Vahvistuva pohjoinen nauha" ja tasaisesti rakentamista kaikkialle sijoittava "Pientalojen comeback". Yhteistä niille on kaupungin seuraavien vuosien voimakas väestönkasvu.

Rakennemallivaihtoehdot olivat nähtävillä helmi-maaliskuussa 2018. Niistä saatiin palautetta kirjallisesti, karttapalautteen kautta sekä suullisesti esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksissa. Annettuun palautteeseen ei anneta tässä vaiheessa erillisiä kirjallisia vastineita. Lausunnot ja mielipiteet ovat olleet mukana lopullisen valittavan rakennemallin valmistelussa sekä yleiskaavan jatkovalmistelussa.

 

Valitut kasvusuunnat -rakennemalli:

"Timantti kärkenä kohti etelää asemanseutuja tiivistäen"

 Valitut kasvuunnat-rakennemalli

Vuorovaikutuksen ja vaikutusten arvioinnin perusteella on lähtökohdaksi otettu keskustan kehittämistä painottava Tiivistyvä timantti-vaihtoehto täydennettynä Ainolan, Haarajoen ja Saunakallion asemanseutujen kehittämisellä. Tutustu Valitut kasvusuunnat -rakennemalliraporttin luonnokseen tarkemmin. 

Rakennemallivaiheessa tehdyt erillisselvitykset: 

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu

Liikenteen vaikutusten arviointi Valitut kasvusuunnat -rakennemallista   

 

Aemmin tehdyt selvitykset löydät teemakohtaisilta sivuilta tai kaavaprosessin alta.


Kaavaprosessi

Nuoli_rakennemallit

Valittavasta rakennemallista valtuuston päätös kesällä 2018

Rakennamallivaihtoehdot olivat nähtävillä 21.2.-23.3.2018. Kiitos kaikille lausuntojen ja mielipiteiden antajille Tutustu annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin.

Tutustu Järvenpään yleiskaavan 2040 rakennemalliraporttiin Minne kaupunki kasvaa? Jos haluat tulostaa raportin, niin laita asetuksiin "valitse PDF-sivukoon mukaan" ja "kierrä automaattisesti paperille". Näin A3-kokoiset liiteet tulostuvat oikein.

Tutustu tarkemmin liikenteen vaikutusten arviointiin: Järvenpään_yleiskaavan 2040_rakennemallien_liikennearviointi_5.2.2018.

 Yleiskaavan rakennemallivaihtoehtojen esittelykalvot.

  

  Nuoli_teematarkastelut

Yleiskaavan teematarkasteluista löydät tietoa eri teemasivuilta.

 

Nuoli_aloitus 

Yleiskaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016 § 160.

Yleiskaavan 2040 laatiminen on kuulutettu vireille 28.9.2016.

Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin Järvenpään yleiskaavan 2040 päivitetyssä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa


 

  

 

Lisätietoja: yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin 


 

Teemabanneri_vaalea