A

Järvenpään yleiskaava 2020

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.8.2004 § 64 hyväksynyt Järvenpään yleiskaavan 2020 oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Yleiskaavaan liittyviä hankkeistusohjelmia ja toteutusasiakirjoja laaditaan vuosittain. Niiden tarkoituksena on osoittaa väestö-, elinkeino- ja palveluverkkotavoitteiden sekä kaavoitus- ja maapolitiikan keskeiset yhteydet, vaadittavat resurssit ja realistinen ajoitus taloussuunnittelun, muun ohjelmoinnin ja päätöksenteon pohjaksi.

 


Kaava-aineisto:

Yleiskaavakartta 2020 (pdf)

Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Yleiskaavaselostus, tekstiosa (pdf)

Yleiskaavaselostus, liitteet (pdf)

Yleiskaavaprosessin päävaiheet (pdf)

Kartta voimaantulleista alueista ja kumotuista ulkoilureitin osista (pdf)

Järvenpään liikennesuunnitelma 5.7.2004 (pdf)

 


Uutta yleiskaavaa on alettu valmistelemaan kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016.