A

Yleisötilaisuudet ja suunnitelmaluonnokset

Kunnallistekniikan suunnittelua tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden,
kaupunkikehityksen muiden yksiköiden, operaattoreiden ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.
Yleisten alueiden suunnittelussa huomioidaan myös muiden toimijoiden rakenteet.

Suunnittelun aikana toivotaan osallisilta kommentteja ja näkemyksiä esitettyihin
ratkaisuvaihtoehtoihin ja kunkin kohteen erityispiirteisiin.
Lisätietoja suunnitelmista antaa kohteen suunnittelija.


Yleisötilaisuus Helsingintien välillä Kartanontie-Lääkärinkuja suunnitelmaluonnoksista

Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluissa on vireillä Pöytäalhon (6) kaupunginosassa olevan Helsingintien välillä Kartanontie-Lääkärinkuja suunnitelmien laatiminen.

Suunnittelupalvelut järjestää suunnitelmaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuuden 7.11.2019 klo 17.00 Seutulantalolla, osoitteessa Seutulantie 12, 04410 JÄRVENPÄÄ.

Suunnitelmaluonnoksiin pääsee tutustumaan noin viikon ajan tilaisuuden jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Tilaisuudessa paikalla on Järvenpään kaupungin edustajia.
Lisätietoja: suunnitteluinsinööri Johanna Jääskeläinen p. 040 315 2279 tai etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

______________________________________________________________________________________ 

Yleisötilaisuuden 7.11.2019 katusuunnitelmaluonnoksia tutustuttavaksi 8.-15.11.2019

Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluissa on vireillä katusuunnitelman laatiminen:

Pöytäalho (6) kaupunginosa
Helsingintie
Katusuunnitelmaluonnos välillä Kartanontie-Lääkärinkuja
asemapiirustus
- pituus- ja tyyppipoikkileikkaus

Rakennussuunnitelmaluonnos välillä Kartanontie-Muorinkuja
asemapiirustus

Yleisötilaisuuden esityksen näet täältä.

Suunnitelmaluonnoksiin voitte tutustua kaupungin verkkosivuilla 15.11.2019 saakka. Luonnoksista voitte jättää kommentteja / palautetta Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluille:
Järvenpään kaupunki / Suunnittelupalvelut, Seutulantie 12, PL 41, 04401 Järvenpää TAI
johanna.jaaskelainen@jarvenpaa.fi

Katusuunnitelmaehdotus asetetaan myöhemmin MRA 43 § mukaisesti virallisesti nähtäville.

Lisätietoja: projektipäällikkö Johanna Jääskeläinen p. 040 315 2279 tai etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi