A

Yleisötilaisuudet ja suunnitelmaluonnokset

Kunnallistekniikan suunnittelua tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden,
kaupunkikehityksen muiden yksiköiden, operaattoreiden ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.
Yleisten alueiden suunnittelussa huomioidaan myös muiden toimijoiden rakenteet.

Suunnittelun aikana toivotaan osallisilta kommentteja ja näkemyksiä esitettyihin
ratkaisuvaihtoehtoihin ja kunkin kohteen erityispiirteisiin.
Lisätietoja suunnitelmista antaa kohteen suunnittelija.


Puistosuunnitelmaluonnos tutustuttavaksi 22. - 29.3.2019

Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluissa on vireillä puistosuunnitelman laatiminen:

Sorto (8) kaupunginosa
Korpikujan puisto
- asemapiirustus

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 29.3.2019 asti. Luonnoksesta voi antaa kommentteja / palautetta Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikalle: lilla.lindewall@jarvenpaa.fi

Puistosuunnitelmaehdotus asetetaan virallisesti myöhemmin nähtäville.

Lisätietoja: suunnitteluinsinööri Lilla Lindewall p. 040 315 3963 tai etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 22.3.2019