A

Yleisötilaisuudet ja suunnitelmaluonnokset

Kunnallistekniikan suunnittelua tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden,
kaupunkikehityksen muiden yksiköiden, operaattoreiden ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.
Yleisten alueiden suunnittelussa huomioidaan myös muiden toimijoiden rakenteet.

Suunnittelun aikana toivotaan osallisilta kommentteja ja näkemyksiä esitettyihin
ratkaisuvaihtoehtoihin ja kunkin kohteen erityispiirteisiin.
Lisätietoja suunnitelmista antaa kohteen suunnittelija.


Yleisötilaisuus Metsätien, Rämepolun ja Vihtapolun suunnitelmaluonnoksista

Järvenpään kaupungin Suunnittelupalveluissa on vireillä Saunakallion (3) kaupunginosassa olevien Metsätien, Rämepolun ja Vihtapolun suunnitelmien laatiminen.

Suunnittelupalvelut järjestää suunnitelmaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuuden to 29.8.2019 klo 17.30 Seutulantalolla, osoitteessa Seutulantie 12, 04410 JÄRVENPÄÄ.

Tilaisuudessa paikalla on Järvenpään kaupungin ja konsultin edustajia.

Lisätietoja: projektipäällikkö Aila Pyhältö p. 040 315 2647 tai etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 22.8.2019