A

Yksityinen varhaiskasvatus

Järvenpään varhaiskasvatuspalveluihin sisältyy useita kaupungin valvomia yksityisiä päiväkoteja, joissa on erilaisia toiminnallisia ja kasvatuksellisia painotuksia. Kaikissa yksityisissä päiväkodeissa toteutetaan Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta.

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatusta varten kunta myöntää lapselle palvelusetelin, joka korvaa osan kustannuksista. Palveluseteliä haetaan sähköisesti tunnistautumista vaativan eJärvenpää -asiointipalvelun kautta.

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelipäiväkoti voi lisäksi halutessaan periä perheeltä 1-30 € kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua.

Perhe voi halutessaan valita varhaiskasvatuksen tuottajaksi myös yksityisen perhepäivähoitajan. Tähän on mahdollista hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea, johon sisältyy varsinaisen hoitorahan lisäksi tuloista riippuvainen hoitolisä sekä Järvenpään maksama kuntalisä. Yksityisen hoidon tukeen perhe on oikeutettu myös siinä tapauksessa, että lapselle palkataan omaan kotiin hoitaja.

KUUMA-kuntien yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiset ovat julkaisseet kesäkuussa 2019 yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus-, neuvonta- ja valvontakäsikirjan. Valvontakäsikirjalla halutaan yhtenäistää KUUMA-kuntien alueella sijaitsevien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien valvontaa, ohjausta ja neuvontaa. Työryhmässä löydettiin uusia ja yhtenäisiä menetelmiä yksityisen varhaiskasvatuksen sisällöllisen laadun valvontaan ja ohjaukseen. Painopiste on ennakoivassa valvonnassa. Valvontakäsikirja selkeyttää yksityisen varhaiskasvatuksen lakisääteisten velvoitteiden noudattamista ja seurantaa. Käsikirja on esitelty tammikuussa 2019 Järvenpäässä sijaitseville yksityisille päiväkodeille, jolloin se on myös otettu käyttöön.