A

Wärtsilänkatu 4 ja 6

Kaava-alueen sijainti, Wärtsilänkatu 4 ja 6.

JARDno-2019-2588, kaavatunnus 070060 

Asemakaavan muutos koskee Wärtsilänkadun ja rautatien välissä olevaa teollisuus- ja varastorakennusten tonttia, huoltoaseman ja liikerakennusten tonttia sekä katu- ja puistoaluetta. Tavoitteena on muuttaa tonttien asemakaavaa tehokkaalle keskustamaiselle asuinrakentamiselle Keskustan osayleiskaavan 2030 mukaisesti.

Yhteyshenkilöt:

Kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe

Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö  

s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

HYVÄKSYTTY

Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.9.2020 § 50

Kuulutus

 0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 18.3. – 17.4.2020. Lausunnot ja mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan 17.4.2020 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

 0_VALMISTELUVAIHE

Luonnosaineisto on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 27.11. – 18.12.2019. Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot asemakaavan luonnosaineistosta 18.12.2019 mennessä. 

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Voimassa oleva asemakaava/poistuva asemakaava, tilanne 25.11.2019

Meluselvitys (Sitowise Oy)

Runkomelu- ja tärinäselvitys (Sitowise Oy)

 

ALOITUSVAIHE

Kuulutus asemakaavan muutoksen vireilletulosta 18.9.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote voimassa olevasta asemakaavasta