A

Wärtsilänkatu 4 ja 6

Kaava-alueen sijainti, Wärtsilänkatu 4 ja 6.

JARDno-2019-2588, kaavatunnus 070060 

Kaavahankkeessa Wärtsilänkadun eteläpäässä, kadun ja rautatien välisille tonteille suunnitellaan keskustamaista asuinkerrostalorakentamista Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden mukaisesti. Tutkitaan myös liiketilojen sijoittaminen tonteille.

Yhteyshenkilöt:

Kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe

Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö  

s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

ALOITUSVAIHE

KUULUTUS asemakaavan muutoksen vireilletulosta 18.9.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote voimassa olevasta asemakaavasta