A

Wärtsilänkatu 4 ja 6

Kaava-alueen sijainti, Wärtsilänkatu 4 ja 6.

JARDno-2019-2588, kaavatunnus 070060 

Kaavahankkeessa Wärtsilänkadun eteläpäässä, kadun ja rautatien välisille tonteille suunnitellaan keskustamaista asuinkerrostalorakentamista Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden mukaisesti. Tutkitaan myös liiketilojen sijoittaminen tonteille.

Yhteyshenkilöt:

Kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe

Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö  

s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

 0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 27.11-18.12.2019 välisen ajan. Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 18.12.2019 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Voimassa oleva asemakaava/poistuva asemakaava, tilanne 25.11.2019

Meluselvitys (Sitowise Oy)

Runkomelu- ja tärinäselvitys (Sitowise Oy)

 

ALOITUSVAIHE

Kuulutus asemakaavan muutoksen vireilletulosta 18.9.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote voimassa olevasta asemakaavasta