A

Wärtsilänkatu 10 (tontit 733-9 ja 20)

Wärtsilänkatu 10_sijainti

Wärtsilänkadun ja rautatien välissä sijaitseva rakentamaton yleisten rakennusten tontti on tarkoitus muuttaa erityis- ja palveluasumiseen. Alustavan hankesuunnitelman mukaan tontille rakennettaisiin erityisryhmien asumispalveluyksikkö, jossa olisi 80 asuntoa. Viereisen tontin asemakaavaa tarkistetaan autopaikkajärjestelyjen osalta.

Yhteyshenkilö: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 070052 

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on kuulutettu voimaan tulevaksi 25.11.2015.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 8.10.2015 § 62. 

Kaavakartta

0_EHDOTUSVAIHE 

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 19.8.-1.9.2015.

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §)
22.4.-5.5.2015.

Kuulutus
Kaavakartta
Voimassa oleva asemakaava

0_ALOITUSVAIHE

Vireilletulo 11.3.2015
Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma