A

Vinkit kotiin

Haluamme Järvenpään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen puolesta tukea perheitä lasten kanssa toimimisessa myös nyt, kun aikaa vietetään tavallista enemmän kotona.

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisia arvoja ovat lapsuuden itseisarvo, ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet oppimiseen, leikkiin, iloon ja mielipiteisiin, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus ja moninaisuus, perheiden monimuotoisuus sekä terveellinen ja kestävä elämäntapa.

Vinkit osa-alueiden mukaan

Tätä arvoperustaa vasten olemme keränneet yhteistyössä koko varhaiskasvatuksen kanssa erilaisia vinkkejä ja materiaalia, joiden avulla eri ikäisten lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä voidaan tukea yhteistyössä perheiden kanssa.

Olemme jakaneet vinkit Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelmissa olevien oppimisen osa-alueiden mukaisesti. Kasvatuksen ja opetuksen ammattilaiset ovat koonneet hyviksi katsomiaan vapaasti käytettävissä olevia materiaaleja ja vinkkejä tälle sivustolle. Näin kotona olevan vanhemman on kenties helpompi etsiä juuri omalle lapselle sopivia sisältöjä ja vinkkejä.

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua kotona toteutettavaan arkeen ja oleiluun niin pienille kuin isoille oppijoille. Pyrimme lisäämään vinkkejä kerran viikossa.

Lastenkonsertti-striimaus Järvenpää-talolta 13.5.2020

Järvenpää-talolta striimataan keskiviikkona 13.5 klo 13 lastenkonsertti, jossa esiintyvät Mutaveijarit-yhtye sekä kaupungin varhaiskasvatuksen Haitulan Serkut -bändi. Striimikonsertti korvaa perinteisen esioppilaiden konsertin, joka olisi tänä keväänä järjestetty Sibelius-salissa 14.5.

Konsertti striimataan suorana kaupungin YouTube-kanavalla https://www.youtube.com/user/JarvenpaanKaupunki, jolle se jää myös myöhemmin katsottavaksi tallenteeksi.

Tarkemmat tapahtumatiedot löytyvät täältä: https://tapahtumat.jarvenpaa.fi/fi-FI/page/5eb14997ee9eb70a2fcaf376 / https://www.facebook.com/events/229189125200302/

Haitula2