A

Vihtakadun koulu

030025_Vihtakadun_koulu_sijaintikartta

Suunnittelualue sijaitsee Saunakallion kaupunginosassa, Vihtakatu 32:n ja Vehkatie 55:n välissä, noin 1,5 km päässä Järvenpään juna-asemalta.

Asemakaavamuutoksella tutkitaan Vihtakadun koulun liikennejärjestelyiden kehittämismahdollisuuksia. Työn tavoitteena on parantaa koulualueen liikenneturvallisuutta sekä koulun saavutettavuutta.

Yhteyshenkilö: kaavasuunnittelija Justiina Nieminen

Kaavatunnus: 030025

Dnro: JARVENPAA 637/2016

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavamuutos on kuulutettu voimaan 8.3.2017.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavamuutos on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 2.2.2017 (Kauke ltk. 2.2.2017 § 7).

Kuulutus

Asemakaavamuutos

Selostus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 6.10.2016
ja asetettu julkisesti nähtäville 26.10.-8.11.2016 väliseksi ajaksi.
Lausunnot ja mielipiteet toimitettava 8.11.2016 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Asemakaavamuutosehdotus

Asemakaavamuutoksen selostus

 

0_VALMISTELUVAIHE0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 8.6.2015.
Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 8.-21.6.2016 välisen ajan.
Lausunnot ja mielipiteet toimitettava 21.6.2016 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Asemakaavamuutoksen luonnos

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote ajantasakaavasta