A

Kaupungin viestintä

Järvenpään kaupungin viestintä on pääosin asiantuntijaviestintää, eli se kuka tuntee asian parhaiten ja kenen vastuulle asia kuuluu, myös viestii siitä. Esimerkiksi yksittäisistä palveluista tiedottaminen ja verkkosivujen ylläpito hoidetaan yleensä aihepiirin mukaisesti sen omien asiantuntijoiden toimesta. Tiedotteet julkaistaan verkkosivuillamme aihepiireittäin Ajankohtaista-sivuilla ja tärkeimmät aina myös etusivulla. Uutisarvoltaan merkittävät tiedotteet lähetetään myös medialle.

Viime kädessä palvelualuejohtajat vastaavat kukin oman palvelualueensa viestinnästä, kehitysjohtaja kaupunkikehitykseen liittyvästä viestinnästä ja kaupunginjohtaja kaupunkitasoisesta viestinnästä. 

Kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää koordinoi viestintäjohtaja yhteistyössä kaupungin viestintäryhmän ja verkkosivujen ylläpitäjien kanssa. Kaupungin viestintäammattilaiset auttavat myös mediaa erilaisissa tiedotuskysymyksissä.

  • Viestinnän sähköpostiosoite on viestinta (at) jarvenpaa.fi.

Järvenpään brändi

Järvenpään kaupungilla on uusi brändi ja visuaalinen ilme. Tutustu pdf-muotoiseen brändikäsikirjaan.

Järvenpää_Brandbook

Valokuvaaminen kaupungin toimipaikoissa

Kaupungin asiakkaitten intimiteettisuojan varmistamiseksi eräissä palveluissa edellytetään julkisuuteen tulevien kuvien ottamista varten kuvauslupaa. Ensisijaisesti kuvauslupa pyydetään kaupungin palveluita käyttävältä asiakkaalta, mutta mikäli kuvaaminen on huomiota herättävää ja vaikuttaa toimipaikan toimintaan, tulee kuvauslupa pyytää etukäteen myös ao. toiminnosta vastaavalta viranhaltijalta.