A

Vesimittarin vaihto

Vesimittarit omistaa, asentaa ja huoltaa aina vesilaitos.

Vesimittarin normaali huoltovaihto tehdään yleensä veloituksetta. Huoltoväli on mitoitettu mittarin koon mukaan.

 • pientalojen mittarit vaihdetaan 8-10 vuoden välein
 • suurkuluttajien mittarit vaihdetaan 5-6 vuoden välein

Mittarin vaihdosta ilmoitetaan asiakkaalle etukäteen mittarinvaihtoilmoituksella, jossa kerrotaan

 • ehdotettu vaihtoaika
 • yhteystiedot uuden ajan sopimiseksi
 • asiakasta pyydetään myös huolehtimaan siitä, että vesimittarille pääsee esteettä suorittamaan työn

Milloin mittarin vaihdosta laskutetaan?

 • jos mittarin vaihdon yhteydessä joudutaan uusimaan venttiilejä ja putkiosia
 • jäätyneen tai muuten asiakkaasta johtuvasta syystä rikkoutuneen vesimittarin vaihto
 • asiakkaan pyynnöstä tehty vaihto, jos mittari ei vielä ole vaihtovuorossa
 • asiakkaalta laskutetaan osat ja työkustannukset palvelumaksuhinnaston mukaan
 • Palvelumaksut 1.3.2019 alkaen

Vesimittarin sisällä on vettä ja ilmakupla?

 • vesimittarin asennuksen jälkeen näkyy mittarin lasin sisällä useasti ilmakupla ja vettä
 • vettä mittarin sisällä on aina, mutta näkyvä ilmakupla poistuu ajan myötä mittarin sisältä

Vesimittarin mittaustarkkuus

 • mittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhe on pienempi kuin ± 5 %
 • jos asiakas haluaa tarkistuttaa vesimittarinsa ja tarkistuksessa mittarin todetaan näyttävän oikein, asiakkaalta veloitetaan palvelumaksuhinnaston mukainen tarkistusmaksu