A

Opettajat pohtivat uuden opsin mukaista oppimisen arviointia

Arviointiin liittyvä kuulemiskierros (vuoden loppuun mennessä)

 • kuultavat tahot: opettajat, myöhemmin  oppilaat, huoltajat, nuorisovaltuusto, rehtorit
 • uuden OPSin arviointikulttuuri avataan kyselyn yhteydessä (helpotetusti ja pakotetusti OPSin arviointiosuudesta poimittuna)

Kuuleminen – opettajat (opekokous):

 • yhteinen alku: arviointikulttuuriin perehtyminen (30min.)
  • apuna A4-lapulla käsitekartta/lista arviointikulttuurin teemoista:
   • arvioinnin monipuolisuus
   • rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri
   • oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa
   • oppilaiden tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaiden edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan
   • arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa
   • arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys 

Tehtävänanto:

 • jakautukaa pienryhmiin ja tutkailkaa uuden OPSin mukaisen arviointikulttuurin teemoja (A4 käsitekartassa):
  • mikä on tuttua omassa työssä / koulussa?
  • mikä on uutta, mihin tarvitaan muutosta?

Pienryhmäkeskustelu: vastataan sähköiseen kyselylomakkeeseen http://bit.ly/arviointi2016

 • Mitkä arviointikäytänteet ovat parhaita keinoja tulevan opsin mukaisen arviointikulttuurin toteuttamiseen? 6 käsitekartan teemaa, jokaiselle oma vastausikkuna.
 • Väliarviointi, kyllä vai ei? Yllätysperustelut! (kun klikkaa kyllä/ei joutuu perustelemaan kyllä/ei kantansa)
 • Millainen olisi unelmien lukuvuositodistus?
 • Mitkä arviointiin liittyvät asiat askarruttavat?
 • Muita ideoita arvioinnin uudistamiseen?

Loppukeskustelu yhdessä (20min.)

 • koonti pienryhmien keskusteluista ja vastauksista työyhteisöä varten: tavoitteena arviointikulttuurin sisäistäminen & muutokseen valmistautuminen