A

Perusopetuksen johtoryhmän (Pojo) tuntijakoesityksen kommentointi

Opettajilta toivotaan kommentteja Järvenpään perusopetuksen johtoryhmän tekemään tuntijakoesitykseen.

Valtioneuvoston asetuksen antamissa rajoissa voimme vaihdella tunteja vuosiluokkien välillä kuitenkin huomioiden, että oppilailla minimitunnit täyttyvät kaikilla vuosiluokilla. Lisäksi mielipiteitä tarvitaan varsinkin valinnaisten aineiden toteuttamisesta alakoulun puolella.

Kommentit on pyydetty jättämään Hanna Saariselle 25.1.2014 mennessä.