A

Koulutusta yhteistyö- ja hyvinvointitaitojen tukemiseen 9-10/2014

Järvenpään alakoulujen kaikki opettajat ja oppilashuoltoryhmät  koulutettiin materiaalin käyttöön syys/lokakuussa:

 OPSvaunu8
Mielenterveystaidot kasvuun

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Mielenterveystaidot alakouluun

Kouluilla on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa oppilaidensa mielen hyvinvointiin. Työn tueksi olemme kehittäneet opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella koulutuskokonaisuuden ja erilaisia työvälineitä.

Mielenterveystaidot alakoulussa -oppimateriaaleja

  • tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen
  • itsetuntemuksen vahvistamiseen
  • voimavarojen ja elämäntaitojen tukemiseen
  • teoriaa, harjoituksia, oppituntisuunnitelmia, integrointi-ideoita, arvioinnin työkaluja, välineitä kasvatuskeskusteluun ja teemapäiväehdotuksia.

Päivitettyjä materiaaleja koulun arkeen

Oppituntimateriaali päivitettiin POPS 2016:n luonnoksen mukaiseksi ja siinä huomioidaan uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä koulurauhan lakiuudistus. Mielenterveys on resurssi, jonka keräämiseen ja käyttämiseen tarvitaan taitoja. Näitä taitoja voidaan opetella ja harjoitella päivittäin koulun arjessa. Lapsena rakennettu pohja mielenterveydelle kantaa yli haastavienkin elämäntilanteiden.