A

Koulujen toiminnallinen hyvinvointiaiheinen lauantaityöpäivä

Keväällä käydyn arvokeskustelun tuloksena nousi yhdeksi neljästä perusopetuksen arvoksi Hyvinvointitaidot. Halusimme välittömästi reagoida tulokseen. Pohdimme asiaa Kodin ja koulun välisen yhteistyön OPS-työryhmässä ja päätimme ottaa sen aiheeksi perusopetuksen yhteiseen lauantaityöpäivään 30.8. Koulut saivat käyttöönsä valmista materiaalia, joiden avulla onnistuttiin paneutumaan liikunnan, unen ja ravinnon tärkeyteen yhdessä vanhempien kanssa.