A

Arvopohjan konkretisointi

Parhaat toimintatavat uuteen OPS:iin

Koulut ovat tiiviisti mukana OPS-työskentelyssä. Johtoryhmiä, opettajia, oppilaita, vanhempainyhdistyksiä sekä nuorisoparlamenttia on pyydetty tarkastelemaan koulun nykytilaa, konkretisoimaan arvoja sekä jakamaan hyviä käytäntöjä osana OPS-prosessia. Voit tutusta tarkemmin annettuun ohjeistukseen tästä linkistä. Kommentteja puretaan alueellisisa pajoissa marraskuussa.

Alueelliset pajat ke 26.11. klo 12-16

 1. Koulukohtaisen työn materiaali vanhempainyhdistysten, opettajien ja johtoryhmien tuotosten osalta Tiinalle 19.11. mennessä, oppilastyöt oppilaskuntien hallitusten kautta Johanna Listalalle. JORY työstää ja valmistelee silti itse oman koulunsa opetyöskentelyn ja jorytyöskentelyn esitykset aluepajassa esitettäväksi.  Nuorisoparlamentin, oppilaiden ja vanhempainyhdistysten tuotokset lähetetään koottuna etukäteen aluerehtorille pajapäivässä esitettäväksi.
 2. Alueen koulut päättävät pajailtapäivän pitopaikasta ja työn rytmittämisestä tarjoiluineen.
 3. Iltapäivän puheenjohtajana ja vastuuhenkilönä toimii aluerehtori.

Pajapäivässä käsiteltävät asiat pääpiirteittäin:

 • Koulujen JORYt esittävät oman koulun kultajyvät, joita olisivat valmiita esittämään kaikkien koulujen yhteisiksi toimintavoiksi uuteen OPSiin tai muuten muiden iloksi ja hyväksi vaihtoehdoksi toimia.
 • Kunkin koulun esityksen jälkeen käydään arvioivaa keskustelua, jota kirjataan muistiin aluerehtorin tekemiä esitysten johtopäätöksiä ja loppukoontia varten.
 • Aluepajan yhteinen käsitys hyvistä toimintatavoista välitetään Word -tiedostona OPS-tiimille (Tiinalle), joka kokoaa ja  edelleen työstää esitykset yhteisesti arvioitavaksi (tapa ratkeaa annin pohjalta).
 • Jatkotyö suunnitellaan yhteisen arvioinnin pohjalta.

Pajapäivien seurauksena syntyi:

 • Pajapäivien tuloksista syntyi Opetussuunnitelman arvojen järvenpääläiset painotukset ja toimintakulttuurin kehittämiskohteet. Syntynyttä nelikenttää tullaan käyttämään koulujen lukuvuosisuunnittelun pohjana.
   
 • Koulujen johtoryhmien pajapäivän aikana seuloutui myös parhaat kotien keinot tukea perusopetuksen arvoja, Kodit opetussuunnitelman arvojen järvenpääläisiä arvoja tukemassa. Tämä nelikenttä tullaan liittämään Kodin ja koulun yhteistyösuunnitelmaan.