A

Vastaavat työnjohtajat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa rakennustyössä tulee olla vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisesta sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Lisäksi useimmissa rakennustöissä vaaditaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta (kvv-työnjohtaja) sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta (iv-työnjohtaja) vastaava työnjohtaja.

Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia.

Vastaavan työnjohtajan hyväksymistä haetaan Lupapiste-palvelussa rakennushankeeseen liittyen. Vastaavan työnjohtajan tulee olla koulutukseltaan vähintään rakennusmestari. Niiltä henkilöiltä, jotka eivät ole aiemmin toimineet Järvenpäässä vastaavana työnjohtajana, vaaditaan hakemuksen liitteeksi todistukset pätevyydestä.

Lupapisteessä asiointi vaatii rekisteröitymisen, sähköisen tunnistautumisen ja sähköpostiosoitteen. Sähköinen tunnistautuminen pankkitunnuksilla vie yhden tunnuksen. Sen jälkeen kirjaudutaan sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Järvenpään rakennusvalvonta suosittelee luomaan sähköisen yhteyden, jotta asiointi on sujuvampaa kaikille hankkeen osapuolille.

Paperisen hakemuksen jättämisestä on sovittava erikseen Seutulantalon palvelupisteen kanssa.

 

 

Rakennusvalvonta
Käyntiosoite: Seutulantie 12
Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää
Puhelin:
- Vaihde (09) 27 191
- Seutulantalon palvelupiste (09) 2719 2880
- Suorat numerot: yhteystiedot
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Aukioloajat: ma–ke 9–15, to 9–16 ja pe 8–13