A

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat suunnitelmat

Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden  pohjalta Järvenpäässä valmisteltiin Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä henkilöstön, lasten  ja huoltajien kanssa.

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017 perustuu 18.10.2016 vahvistettuihin valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Uudistuksen lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Valtakunnallisissa perusteissa on hyödynnetty uusimpia varhaiskasvatusta koskevia tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia.

Suunnitelma on kaikkien varhaiskasvatusyksiköiden sekä perhepäivähoidon yhteinen. Varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen toteuttamista Järvenpäässä. Varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma muodostavat kokonaisuuden, joiden välillä on selkeä jatkumo.

Järvenpään_kaupungin_varhaiskasvatussuunnitelma_2017

Järvenpään kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016