A

Varhaiskasvatus

Päivitetty 8.10.

Maskin käyttö lasta tuotaessa tai hakiessa

Korona-epidemian ollessa kiihtymisvaiheessa kaupunki suosittelee päiväkodin sisätiloissa vierailevia aikuisia, kuten lasten huoltajia, käyttämään kasvomaskia. Viruksen leviämisen hillitsemiseksi vanhempien on hyvä käyttää kasvomaskia aina tuotaessa tai hakiessa lasta päiväkodin sisätiloista. Lisäksi turvaväleistä tulee huolehtia niin päiväkodin sisällä kuin ulkona piha-alueellakin.

Varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena

Varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos lapsella on sairastumiseen viittaavia oireita. Lapsen sairastuessa päivän aikana, pyydetään vanhempi hakemaan lapsi kotiin mahdollisimman nopeasti. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen.

Vältetään turhia fyysisiä kontakteja

Varhaiskasvatuksessa toimitaan tavanomaisten henkilöstömitoitusten sekä pienryhmätoiminta- ja porrastuskäytäntöjen mukaan. Myös ruokailut järjestetään porrastaen ja pienryhmissä ja aikuinen jakaa ruoan. Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkodin alueella tulisi välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen toimintaan järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden esimerkiksi ulkona. Varhaiskasvatus – ja esiopetuskeskusteluissa sekä vanhempainilloissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.

Hygieniasta huolehtiminen

Päiväkodissa noudatetaan huolellista käsihygieniaa. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi esim. unilelu.

Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen

Lapsen varhaiskasvatustarpeen ilmoittaminen täsmällisesti eAsioinnin kautta on erittäin tärkeää, jotta voimme taata poikkeuksellisissa olosuhteissa riittävät kasvattaja- ja tilaresurssit. Varhaiskasvatusta järjestetään vain niille perheille, jotka ovat varanneet lapsellensa hoitoa eAsioinnin kautta.

Koronatilanne ei muuta lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisen aikoja, eikä oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.