A

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksessa painottuu lapsen tuen tarpeen mahdollisimman varhainen huomioon ottaminen sekä riittävät tukitoimet.

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus järjestetään yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaisesti joko tavallisessa päiväkotiryhmässä, päiväkodin integroidussa erityisryhmässä tai perhepäivähoidossa.

Lapsen tuen tarve perustuu lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan antamaan lausuntoon. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään toiminta- ja ohjaussuunnitelma yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiserityiskasvatuksen toteutuminen

Varhaiskasvatuksen alueellinen erityisopettaja vastaa alle kouluikäisten, esiopetusikäisten ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien lasten erityisen ja varhaisen tuen järjestelyiden ja tukitoimien toteutumisesta työalueellaan.


Alueellisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on

 •  seurata lasten kehitystä varhaiskasvatuksessa ja tukea perheitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 •  ohjata lasta tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon
 •  konsultoida ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä
 •  kartoittaa, koordinoida ja kehittää varhaiserityiskasvatusta 

 

Alueellista työtä tekevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja heidän työalueensa:

Anne Leppänen, p. 040 315 2780   

 • Työalue: Kyrölän päiväkoti ja Kyrolän koulun esiopetus, päiväkoti Pesäpuu, päiväkoti Polle

Miia Kolehmainen, p. 040 315 3896

 • Työalue: päiväkoti Lampaanpolska ja Oinaskadun koulun esiopetus, päiväkoti Pikkuvanha, perhepäivähoito

Marjut Parkkima, p. 040 315 3035 

 • Työalue: Keskustan päiväkoti, Kinnarin päiväkoti ja Kinnarin koulun esiopetus, varhaiskasvatuskerhot, yksityisten päiväkotien puhelinkonsultaatio

Susanna Laitala, p. 040 315 3103

 • Työalue: Loutin päiväkoti ja Harjulan koulun esiopetus, Päiväkoti Satusauna ja Vihtakadun koulun esiopetus, perhepäivähoito

Kristina Kokkinen, p. 040 315 3693

 • Työalue: vuoropäiväkoti Pehtoori ja Anttilan koulun esiopetus, Nummenkylän päiväkoti, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisopetus

Tiina Linne, p. 040 315 2463

 • Työalue: päiväkoti Pajalanpiha, päiväkoti Puistola, päiväkoti Tahvontupa, Kartanon koulun esiopetus 

Pirjo Honkanen, p. 040 315 2713

 • Työalue: Saunakallion koulun esiopetus, Jampan päiväkoti, Haltianpolun päiväkoti

Johanna Holmas-Lempinen, p. 040 315 2362

 • Työalue: Närekadun päiväkoti, päiväkoti Iso-Antti, Isokydön päiväkoti, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisopetus

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi 

Alueellisen erityisopettajan palvelut hankitaan ostopalveluna ruotsinkieliseen päiväkoti Folkhälsans daghem i Träskända. Päiväkodin johtaja toimii yhteyshenkilönä. 

 

Varhaiserityiskasvatus päiväkodin integroidussa erityisryhmässä

Päiväkodin integroidussa erityisryhmässä on 12 3–6-vuotiasta lasta, joista 3–5 lapsella on tehostetun/erityisen tuen tarve. Lapsiryhmässä työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiserityiskasvatuksen toteutumisesta integroidussa erityisryhmässä.

Integroitu erityisryhmä toimii päiväkodin muiden lapsiryhmien tavoin Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon lapsen yksilölliset tuen tarpeet.

Integroitujen erityisryhmien sijainti:

 • Keskustan päiväkoti, Kansakoulunkatu 28
 • Jampan päiväkoti, Rekikatu 8
 • Isokydön päiväkoti, Satakunnankatu 6
 • Loutin päiväkoti, Mannilantie 50
 • päiväkoti Polle , Verstaspihankatu 7-9

 

Suomi toisena kielenä -opetus

Varhaiskasvatuksen S2-opettaja Anne Hautajoki, p. 040 315 2860

 • päiväkodit: Isokytö, Keskusta, Kinnari, Kyrölä, Lampaanpolska, Loutti, Pehtoori, Pesäpuu, Pikkuvanha, Polle, Satusauna
 • koulujen esiopetusryhmät: Anttila, Harjula, Kartano, Kinnari, Kyrölä, Oinaskatu, Vihtakatu
 • perhepäivähoito, varhaiskasvatuskerhot

 Varhaiskasvatuksen S2-opettaja Heidi Malinen, p. 040 315 2961

 • päiväkodit: Haltianpolku, Iso-Antti, Jamppa, Nummenkylä, Närekatu, Pajalanpiha, Puistola, Tahvontupa
 • Saunakallion koulun esiopetus
 • yksityisten päiväkotien puhelinkonsultointi