A

Varhainen avoin yhteistoiminta

Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten palveluissa peruskouluissa, varhaiskasvatuksessa,  lastenneuvolassa ja kaikkialla perheiden palveluissa noudatetaan varhaisen avoimen yhteistoiminnan mallia.  

Varhainen avoin yhteistoiminta tarkoittaa yhteistyötä asiakkaan ja työntekijän sekä työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä tilanteeseen nähden mahdollisimman varhain, avoimesti ja hyvässä yhteistyössä ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi.

Varhaisella avoimella yhteistoiminnalla tarkoitetaan työntekijän puuttumista ajoissa omaan huoleensa. Pyrkimys on luoda avoin ja luottamuksellinen yhteistyö perheen kanssa lapsen edun turvaamiseksi.