A

Vanha valtatie 58

Vanha valtatie 58 asemakaavan muutosalue sijaitsee Peltolan kaupunginosassa, Vanhan valtatien ja Vähänummentien risteyksessä. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen käyttötarkoitusta sekä tutkia mahdollisuudet pien- ja rivitalovaltaisen asuinalueen rakentamiselle.

 

Yhteyshenkilö:

kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen

Kaavatunnus 120031

JARDno-2017-25

 

0_LAINVOIMAINEN 

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 27.6.2019.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on 29.4.2019 § 24 hyväksynyt Vanhan valtatien 58 asemakaavan muutoksen.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen (sisältää rakentamistapaohjeen)

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 23.1.-21.2.2019.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset on toimitettava 21.2.2019 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Asemakaavaehdotus

Kaavaselostus liitteineen (sisältää rakentamistapaohjeen)

---

Nähtävilläolon lisämateriaali: Meluselvitys

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 14.3.-30.3.2018 välisen ajan.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet on toimitettava 30.3.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Asemakaavaluonnos

Tervetuloa keskustelemaan asemakaavan muutosluonnoksesta kaavoittajan kanssa Seutulantalolle torstaina 22.3.2018 klo 17-18 (Seutulantie 12, 1. krs.).

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 22.3.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS on nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan ja sitä voidaan tarvittaessa päivittää.

Ote ajantasa-asemakaavasta