A

Vanha mattotehdas, tontti 6-663-4

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia muuttaa vanhan mattotehtaan rakennus asuinkäyttöön ja rakentaa uusi asuinkerrostalo samalle tontille Seutulantien varressa. Kaavamuutoksella edistetään rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä sekä kestävää kaupunkiasumista keskustan palvelujen tuntumassa.

Yhteystiedot:
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 060061

Dnro: JARVENPAA 1049/2016

 

0_HYVÄKSYTTY 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 12.6.2017 § 29.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Mattotehtaan rakennus säilytetään ja samalle tontille voidaan rakentaa kuusi-seitsemänkerroksinen kerrostalo. Suunnitteluratkaisua on täsmennetty luonnosvaiheen jälkeen mm. autopaikkojen osalta. Autopaikkamitoituksena on 1 ap/ 85 k-m2 yhdenmukaisesti vastaavien alueiden kanssa. Viherkattoiset autokatokset rajaavat katutilaa Seutulantien varressa ja Arolantien kulmauksessa, mutta uudisrakennukseen on suunniteltu myös autotalleja.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 15.3.-13.4.2017 välisenä aikana.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Viitesuunnitelma ja havainnekuvat (Rakennus Kartio/ Arkkitehtipalvelu Oy 20.1.2017)

  

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 14.9.-13.10.2016 välisenä aikana. Suunnitelmia esitellään Seutulantalolla (Seutulantie 12) torstaina 22.9.2016 klo 17-19. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Tontinkäyttösuunnitelmat ja havainnekuvat

 

0_ALOITUSVAIHE

Kuulutus asemakaavan vireilletulosta 22.6.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva asemakaava