A

Vanha Aarikka

Suunnittelualue sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa, Metsolantien ja Keskitalontien risteysalueen tuntumassa. Välimatkaa Järvenpään keskustaan on noin 700 metriä. Kaavasuunnittelualueena on tontti 607-2, joka sijaitsee osoitteessa Metsolantie 77.

Kaavasuunnittelun lähtötavoitteena on tarkistaa tontin käyttötarkoitusta ja tonttitehokkuutta siten, että alueelle voidaan rakentaa asuinkerrostalo/ -taloja. Kaavatyön yhteydessä tarkistetaan katualueen rajaus ja muut kaavamerkinnät.

Yhteyshenkilö: Juho Mattila

Kaavatunnus: 060059


0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 26.4.2017

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 14,5 Mt)


0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavamuutos hyväksytty Kaupunginvaltuustossa 27.2.2017 § 17.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen: selostusosaliitteet (pdf)


0_EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus on nähtävillä 5.10.-3.11.2016 välisen ajan. Lausunnot ja mahdolliset muistutukset toimitettava 3.11.2016 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta, pdf (A4-kokoinen tuloste)

Kaavaselostus liitteineen, pdf (Selostusosa, liitteet)

 

Kaavaehdotusta käsittelevä yleisötilaisuus Seutulantalolla (Seutulantie 12) torstaina 27.10.2016 klo 17:30-19:00. Tervetuloa!

Diaesitys


0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 11.-24.5.2016 välisen ajan. Lausunnot ja mielipiteet toimitettava 24.5.2016 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen (Selostusosa, Liitteet)

Ote ajantasakaavasta

Kaavaluonnosta käsittelevä yleisötilaisuus Seutulantalolla (Seutulantie 12) to 19.5.2016 klo 17:30-19:00. Tervetuloa!

Diaesitys


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 12.8.2015.

Kuulutus

Kaavahankkeen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan (Seutulantalon palvelupiste).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. OAS päivitetty 28.4.2016.


Sivu päivitetty 26.4.2017