A

Valtuustonkatu 11

valtuustokatu_sijaintikartta 

Asemakaavan muutos koskee 6. eli Pöytäalhon kaupunginosan korttelin 663 tonttia 21. Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet tontin muuttamisesta asuinkäyttöön. Asemakaavanmuutoksen korttelialueelle laaditaan erillinen tonttijako.

Yhteyshenkilö: Elina Joutsen

Kaavatunnus: 060058

 

0_LAINVOIMAINEN

Kuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Kapunginvaltuusto on 19.10.2015 § 64 hyväksynyt Valtuustonkadun asemakaavamuutoksen.

Asemakaavamuutos

Asemakaavaselostus

Kuulutus 

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan  19.3.2015 §19 Valtuustonkadun asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville

Asemakaavamuutosehdotus nähtävillä 15.4.-14.5.2015

Asemakaavamuutoksen selostus

Kuulutus

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 17.9-16.10.2014

Luonnoskuulutus

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 7.5.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Voimassa oleva asemakaavaote
Vireilletulokuulutus