A

Valimokuja

Valimokuja sijaintiAjoyhteys kerrostalotontin kolmelle autopaikalle suunnitellaan Valimokujan päästä puistoalueen kautta.
Kulkuyhteydet puistoalueelle pysyvät ennallaan.
Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä teknisluonteisena muutoksena.  

  

Yhteyshenkilö: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio


JARDno-2018-673
Kaavatunnus 070057

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 22.8.2018.

kuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 14.6.2018 § 73.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §) kaavoitusjohtajan päätöksellä 17.4.2018 § 3.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 14. - 28.5.2018.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan vireilletulosta ilmoittaminen ja valmisteluvaiheen kuuleminen kirjeellä (MRA 30 §) 13.2. - 2.3.2018.