A

VRK:n ammattikortit

Terveydenhuollon VRK:n ammattikortin tilaaminen Järvenpään kaupungin rekisteröintipisteistä

Yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tai apteekin ammattilaiset voivat tilata väestörekisterikeskuksen myöntämän terveydenhuollon ammattikortin (VRK -kortti) Järvenpään kaupungin rekisteröintipisteistä.  Kaikki Valviran Terhikki-rekisteriin kuuluvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat terveydenhuollon ammattikortin käyttäjiä. Järvenpään kaupungin ulkopuolisten toimintayksiköiden VRK:n ammattikorttien tilaaminen ja PUK -koodien uusiminen on 1.1.2014 alkaen maksullinen palvelutapahtuma, joka maksaa 65,00 € (sis. alv).

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat uusia ammattikortin voimassa olevalla ammattikortilla myös sähköisen palvelun kautta. Linkki WebVarttiin: https://haevarmenne.vrk.fi/Home/Etusivu

Ohje Järvenpään kaupungin ulkopuoliselle ammattikortin tai PUK -koodin tarvitsevalle ammattilaiselle:

1  Tilaa tarvitsemasi palvelutapahtuma Järvenpään kaupungin rekisteröintipisteestä:

RA -pisteet palvelevat vain ajanvarauksella. Varaa kalenteriaika Järvenpään sosiaali- ja terveystoimen rekisteröintipisteestä osoitteessa: https://vrk.ajapa.fi/th

RA-pisteet sijaitsevat Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskus JUSTissa, osoitteessa Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää.

1. kohderyhmä: avosairaanhoito, kotihoito, työterveyshuolto, mielenterveys- ja päihdeyksikkö, erityisasuminen, avosairaanhoito, akuuttiosastot ja terveyskeskus
- Tea Mankin (tea.mankin(at)jarvenpaa.fi), p: 040 315 3460

2. kohderyhmä: neuvolat, suun terveydenhuolto, Resina/rekry
- Sanna Mikkonen (pegasos(at)jarvenpaa.fi), p: 040 315 3307
- Sari Koskinen (pegasos(at)jarvenpaa.fi), p: 040 315 2112

2  Maksa palvelumaksu 65,00 €. Maksun saaja on Järvenpään kaupunki ja tilinumero on IBAN FI94 5092 0920 0005 18  (Keski-Uudenmaan Osuuspankki), BIC OKOYFIHH. Kirjoita maksun viestikenttään: VRK/ oma nimesi sekä rekisteröintipisteen nimi, johon kortin olet tilannut (kirjoita viesti muodossa: VRK/Matti Meikäläinen/JUST). Tulosta maksusta pankin tosite, jossa tulee näkyä pankin arkistointitunnus.

3  Saavu rekisteröintipisteeseen varattuna aikana. Todista maksutositteen avulla maksettu palvelutapahtuma rekisteröijälle. Rekisteröijä tunnistaa hakijan luotettavasti hyväksytyistä poliisin myöntämistä voimassaolevista asiakirjoista, joita ovat

• henkilökortti (1.3.1999 jälkeen myönnetty)
• voimassa oleva passi
• 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti (=pankkikortin kokoinen ajokortti) 31.12.2018 asti.

HUOM! AJOKORTTI EI ENÄÄ KÄY TUNNISTUSVÄLINEENÄ 1.1.2019 alkaen. Tämän ajankohdan jälkeen henkilöllisyys täytyy todistaa voimassa olevalla passilla tai henkilökortilla. 

Palvelutapahtuma kestää n. 20 min. Tositteen tai voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen puuttuminen keskeyttää palvelutilanteen. Maksua ei palauteta.