A

Sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen mallilla (VIRMA)

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus toteutetaan kahdessa peräkkäisessä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, ns. VIRMA (Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen malli), laaditaan ehdotus-, yleis- ja rakennuslupasuunnittelu palveluntuottajan kokoaman suunnittelukonsortion ja tilaajan yhteistyönä. VIRMA-vaiheeseen valitaan kilpailuttaen kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja, jonka tiimillä on parhaat edellytykset toteuttaa Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu virtuaalisesti ja vuorovaikutteisesti. Uudella toimintamallilla pyritään lisäämään hankkeen avoimuutta ja tehokkuutta. Vaihe käynnistyi elokuussa 2013 ja vaiheen tavoiteltu valmistuminen on huhtikuussa 2014. Järvenpään VIRMA-hanke on Tekes-pilotti, jossa kehitetään uutta kansallista mallia julkisiin rakennushankintoihin.

Toisessa vaiheessa, ns. VARMA (Vaatimusten mukaisen rakentamisen malli), tehdään toteutussuunnittelu ja rakennetaan kiinteistö suunnittelukonsortion, rakentajan ja tilaajan yhteistyönä. VARMA-vaiheen ja kiinteistön on tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana.

VIRMA-hankkeen seminaarit ja asiantuntijahaastattelut tutustuttavissa videolla

 • Kaikki VIRMA-videot

 • Professori Erkki Vauramon haastattelu 26.4.2013

 • Professori Jarmo Laitisen haastattelu 26.4.2013

 • VIRMA-kehityshankkeen ja KOY Järvenpään Terveystalon esittelyseminaari 26.4.2013 Järvenpää-talossa. Ohjelmassa mm.
  • Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen tuottaminen VIRMA- hankemallilla: mitä, missä, milloin? (Jari Toivo, Kiinteistö OY Järvenpään Terveystalo sekä Jukka Linna)
  • Järvenpään sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet Järvenpään terveystalohankkeelle (Tiina Salminen, palvelualuejohtaja) 
  • Mitä uutta Terveystalolla tavoitellaan: Terveyshyödyt ja kiinteistön käyttöarvo (Erkki Vauramo, professori, Aalto-yliopisto)
  • Mitä uutta tietomallintaminen tuo terveystalon suunnitteluun (Jarmo Laitinen, professori, Capisso Oy)
  • Oppeja maailmalta: Kokemuksia Sutter Health DC:n Kalifornian sairaalahankkeista (Sakari Pesonen, Fira Oy)
 • Avainhenkilöiden haastatteluita 9.4.2013
 • VIRMA-hankkeen esittelyseminaari 9.4.2013 Tekesissä. Ohjelmassa mm.
  • Innovatiiviset julkiset hankinnat ja yritysyhteistyö (Sampsa Nissinen, asiantuntija, Tekes)
  • Järvenpään terveystalohankkeen uusi alku – VIRMA-hankkeen tavoitteet Järvenpään  kaupungin näkökulmasta (Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja, Mestaritoiminta Oy)
  • Miksi julkisen sektorin hankemalleja pitää nyt kehittää? VIRMA-hankkeen tavoitteet yhteiskunnan ja verovarojen käytön näkökulmasta (Jussi Aho, toimitusjohtaja, Fira Oy)
  • Miten julkisen rakennushankkeen osapuolet saadaan pelaamaan yhteiseen maaliin – VIRMA-hankemallin esittely (Matti Sivunen, Boost Brothers Oy)
  • VIRMA-hankemallin työkalujen ja ratkaisujen esittely, Big room, Last planner, integroiva sopimus (Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy)
  • Miten VIRMA-hankemallia toteutetaan käytännössä Järvenpään terveystalohankkeessa (Jari Toivo, projektikoordinaattori, Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo)
  • Onko VIRMA-mallissa ideaa, keskustelua, palautetta, kommentteja, yleisö + asiantuntijapaneeli alustajien lisäksi professori Juhani Kiiras, professori Jarmo Laitinen (Capisso Oy) ja johtaja Olli Tolkki (NHG) 

VIRMA-hankinnan osallistumishakemuksien  täydentäminen on päättynyt 28.5.2013 kello 12:00

VIRMA-hankinnan tarjouspyynnön vastaanottajat on valittu 30.5.2013

Lisätietoja:

 • Jari Toivo, Kiinteistö OY Järvenpään Terveystalo, jari.toivo (at) jarvenpaa.fi puh. 040 749 5920
 • Tiedote 27.3.2014: Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu etenee Veera-rakennusvaihtoehdon pohjalta
 • Tiedote 30.10.2013: Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskushanke etenee
 • Tiedote 23.4.2013: Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen hankintailmoitus on julkaistu - Uudet toimintamallit tukevat avoimmuutta
 • Tiedote 11.4.2013: Järvenpään VIRMA-hankkeen esittelyseminaari: Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa pilotoidaan uutta hankintamallia