A

Välskärinkatu, korttelit 724 ja 762 sekä puistoalueet

Suunnittelualueen sijainti

Pajalan kaupunginosassa suunnitellaan monipuolista, tehokasta asuinkerrostalorakentamista Välskärinkadun ja Pohjoisväylän väliin. Korkeimmat rakennukset on suunniteltu alueen pohjois- ja eteläpäähän. Alue on tarkoitus toteuttaa vaiheittain eteläreunasta alkaen.

Yhteyshenkilö: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Dnro KAUKE 1582/2015
Kaavatunnus: 070053 

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 12.4.2017.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 27.2.2017 § 16.

Kaavakartta

Rakentamistapaohje

Kaavaselostus

Kuulutus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävänä 25.5.-23.6.2016

Kaavakartta

Rakentamistapaohje

Kaavaselostus

Kuulutus

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävänä 18.11.-18.12.2015

Kaavakartta

Havainnekuva, ARK-house Arkkitehdit Oy

Alustava viitesuunnitelma, ARK-house Arkkitehdit Oy

Kaavaselostus

Kuulutus

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 7.10.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva asemakaava

Kuulutus