A

Väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuustyö

Vuonna 2018 Kinnarin koulun oppilaat joutuivat siirtymään väistötiloihin koulun purkamisen takia. Tämä muutti oppilaiden koulureittejä ja niiden turvallisuudesta nousi huoli. Tämän johdosta aloitettiin väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuustyö, jossa tarkasteltiin uusien koulureittien turvallisuutta. Liikenneturvallisuustyön aikana ja tuloksena toteutettiin kevyitä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja parannettiin viestintää ja liikennekasvatusta.

Järvenpään kaupunki toteutti hankkeen yhteistyössä Sitowise Oy:n ja koulutoimen kanssa. Hanke sai myös Trafin tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustusta. Työn tuloksia voi tarkastella oheisesta loppuraportista.

 

Väliaikaisten koulureittien turvallisuus -Loppuraportti