A

Oletko uusi asiakas Järvenpään terveyskeskuksen palveluissa?

Aiempien hoitotietojen siirtyminen nykyiseen toimipisteeseen käy kätevimmin sähköisesti Kanta-palveluiden avulla.
Näitä ovat muun muassa sairauskertomusmerkinnät ja hoitosuunnitelma. Tiedot voit pyytää itse ja tuoda mukana vastaanotolle,  tai ne voidaan tilata asiakkaan allekirjoittamalla lomakkeella Terveydenhuollon yksikköön jo etukäteen.

Vastaanotolle voi valmistautua pohtimalla omahoidon toteutumista ja tyytyväisyyttä omaan tilanteeseen seuraavissa asioissa:

  • Ravitsemus
  • Päivittäinen liikunta
  • Lepo ja uni
  • Stressi
  • Omat voimavarat
  • Tupakointi, alkoholi ja päihteet
  • Suuhygienia

Mikä on keskeisin terveysongelmasi ja keinot sen ratkaisemiseksi? Mitä tavoittelet? Mitä esteitä on tavoitteeseen pääsemiseksi? 

Aiemmin käytössäsi olleet hoidot ja seurannat arvioidaan uudelleen, näin erityisesti mikäli olet aiemmin ollut työterveyshuollon asiakas.
Mahdolliset muissa yksiköissä, kuten erikoissairaanhoidossa kesken olevat hoidot on hyvä informoida hyvissä ajoin etukäteen, jotta hoito ei katkea.

Reseptien uusinta

Yhteydenotto ja ajanvaraus on mahdollista seuraavin keinoin:

  • Sähköinen asiointi
  • Puhelimitse
  • Palvelupisteellä

Kiireistä hoitoa annetaan Akuutissa.

Muut JUSTin yksiköt
HUS kuvantaminen ajanvaraus
HUS Laboratorio ajanvaraus

Maksuttomat omahoidon palvelut
Ennen vastaanottoa tulee olla tiettyihin sairauksiin liittyvät seurannat tehtynä ja siirrettynä omahoitolomakkeisiin tai muuhun dokumenttiin (mm. sähköiset omahoidon lomakkeet). 
Voi tehdä sähköisen terveystarkastuksen joko itsenäisesti tai ennen vastaanottoa: Sähköinen terveystarkastus ja valmennus
Lisätietoa sairauksista ja niiden ennaltehkäisystä sekä omahoidosta Duodecimin eOmahoitokirjastosta ja Terveyskirjastosta.
Tutustu myös sairaus- ja erityisryhmäkohtaisiin virtuaalitaloihin: Terveyskylä.fi
Mikäli et omista internettiä, käytössäsi on JUSTin maksuttomat ATK-päätteet.