A

Usein kysyttyä varhaiskasvatuksesta

Päivitetty 19.3.

Keräämme näille sivuille usein kysyttyjä kysymyksiä varhaiskasvatuksesta koronapandemian aikana. 

1. Alentaako Järvenpää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja?

Valtuusto päättää varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta 23.3. kokouksessa. Käytännössä päädytään joko siihen, että asiakasmaksuista voidaan joko hyvittää puolet tai hyvitetään kokonaan (koko kuukauden kalenteriajalta).

2. Miten ja milloin lapsen poissaolosta/poisjäämisestä tulee nyt ilmoittaa?

Lapsen poissaolon 18.3.–13.4. ajalla voi ilmoittaa sähköiseen järjestelmään (e-asiointi), josta on poistettu aikarajoitus muokkaamiseen väliaikaisesti. Käytännössä muutokset voi tehdä vaikka edellisenä iltana tai suoraan lapsen varhaiskasvatusryhmään.

3. Miten pitää toimia, jos lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen kotiinjääntisuosituksesta huolimatta?

Jos tarvitset lapsellesi hoitoa, ota yhteys päiväkodin johtajaan.

4. Miten toimitaan perheissä, joissa kumpikaan huoltajista ei kuulu ns. kriittisten alojen ammattilaisiin, mutta hoidon tarve on olemassa?

Lapsen voi tuoda esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen aina, jos jompikumpi vanhempi työskentelee ns. kriittisillä aloilla tai perhe on muuten tilanteessa, jossa hoito kotona ei syystä tai toisesta onnistu. Samoin, jos kriittisellä alalla työskentelevät vanhemmat kutsutaan esimerkiksi hätätyöhön, tulee lapsille järjestää varhaiskasvatuspaikka. Tilanteet vaihtelevat juuri nyt paljon ja suosituksiin tulee koko ajan tarkennuksia.