A

Usein kysyttyä

Sivulta löytyy vastauksia vesilaitokselle usein esitettyihin kysymyksiin.

pelaa vesivisaa

Vesi

1. Mikä on vesijohtoveden kovuus?

 • kovuus on 3,5-3,7 °dH
 • talousvesi on pehmeää

2. Mikä on veden pH-arvo eli happamuus?

 • pH-arvo on n. 7,7
 • vesi on lievästi emäksistä
 • normaali pH-arvo on 7

3. Kuinka paljon pesuainetta tulisi kodinkoneissa käyttää?

 • pesukoneiden ohjekirjoista löytyy ohjeet pesuaineen annosteluun eri kovuusasteille ja pH-arvoille
 • ohjeet ovat konekohtaisia, yleispätevänä neuvona on kuitenkin, että pehmeä vesi pesee pienemmällä pesuainemäärällä kuin kova tai keskikova vesi
  • Järvenpäässä talousvesi on pehmeää (3,5-3,7°dH) ja lievästi emäksistä (pH n. 7,7)

4. Paljonko fluoria on Järvenpään vesijohtovedessä?

 • erittäin vähän eli noin 0,1 mg/litra
 • vesi ei sisällä fluoria niin paljon, että se olisi merkittävä lisä ihmiselle

5. Miksi vesi on joskus harmaan sameaa?

 • harmaus tai maitomainen sameus vedessä on ilmaa
 • vesilasissa vesi kirkastuu alhaalta alkaen parissa minuutissa
 • ilmiö on luonnollinen ja vaaraton
 • jos sameus painuu lasin pohjalle on kyseessä jokin muu häiriö

6. Miksi vesi näyttää joskus ruosteiselta (ruskealta)?

 • syynä on yleensä joko yleisestä tai kiinteistön omasta vesijohtoverkosta peräisin olevien kerrostumien (rauta ja mangaani) irtoaminen
 • irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus- tai muutostöiden johdosta
 • veden palautumista normaaliksi nopeuttaa veden juoksuttaminen kiinteistön hanoista
 • haitta ei ole terveydelle vaarallinen, mutta veden juomista ja pyykin pesua on hyvä välttää kunnes veden laatu on palautunut normaaliksi
 • jos vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen veden juoksutuksen jälkeen, ota yhteyttä vesilaitokseen numeroon 040 315 2465

7. Mitä tehdä jos vettä ei tule?

 • tarkista onko tonttijohdossa tai vesimittarissa vikaa (esim. jäässä)
 • tarkista onko vedenjakelun keskeytyksestä ilmoitettu laitoksen sivuilla tai kaupungin etusivulla, postilaatikkoon jaetulla ilmoituksella tai taloyhtiön ilmoitustaululla
 • taloyhtiössä kannattaa tarkistaa isännöitsijältä onko esim. huoltotöiden takia vedenjakelu katkaistu
 • tarvittaessa ota yhteyttä vesilaitokseen
  • työaiakana numeroon 040 315 2465
  • muina aikoina numeroon 040 315 3017
 • kiinteistön omissa ongelmissa ota yhteyttä lvi-liikkeeseen tai kiinteistöhuoltoyhtiöön

8. Paljonko vettä käytetään?

 • Motivan tutkimuksen mukaan tyypillinen vedenkulutus vuorokaudessa on 90-270 litraa/asukas
 • keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 litraa/vrk
 • vuonna 2017 järvenpääläisten keskimääräinen vedenkulutus oli 163 litraa/vrk/asukas

Jätevesi

1. Saako ruoantähteitä laittaa viemäriin?

 • ei saa, WC-pönttö ei ole roskis
 • viemäri on tarkoitettu vain jäteveden kuljettamiseen eikä sinne saa laittaa mitään kiinteää jätettä, koska ne saattavat tukkia viemärin
 • suuren ongelman aiheuttavat ruokien sisältämät rasvat, jotka viemäriin jouduttuaan jähmettyvät putken sisäpinnalle
 • rasvat tulee hävittää normaalin jätehuollon jätteiden mukana
 • tukoksia aiheuttavat myös vääränlaatuinen vessapaperi (paperi, joka ei liukene vedessä), terveyssiteet, vanutupot, vaipat, lelut ja yleensä jätteet, jotka kuuluu hävittää kuivajätteen mukana

2. Mitä tehdä jos viemäri ei vedä?

 • jos tukkeuma on kiinteistön omissa laitteissa tai omassa tonttiviemärissa, ota yhteys putkiliikkeeseen tai yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja
 • jos epäilet, että viemäritukos on laitoksen putkissa, ota yhteyttä vesilaitokseen
  • työaikana numeroon 040 315 2465
  • muina aikoina numeroon 040 315 3017

Vesilaskutus

1. Paljonko vesi maksaa?

 • talousvesi 1,53 €/m³
 • jätevesi 2,47 €/m³
 • lisäksi laskutetaan perusmaksu, joka määräytyy vesimittarin koon ja liitettyjen palveluiden mukaan
 • omakotitalon perusmaksu, kun kiinteistö on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon
  • vesi 6,10 €/kk
  • jätevesi 6,10 €/kk
  • mittarikoko 0-21 mm
 • hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %
 • hinnat 1.4.2020 alkaen

Käyttömaksut 1.4.2020

2. Kuinka usein vesilasku tulee ja mihin se perustuu?

 • vesilaskut lähetetään pienkuluttajille 4 kertaa vuodessa pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein
 • suurkuluttajat (kerrostalot, isot rivitalot, teollisuuslaitokset yms.) laskutetaan kuukausittain
 • laskutus perustuu kiinteistön käyttämään vesimäärään, joka mitataan laitoksen vesimittarilla
 • myös jäteveden laskutus perustuu kulutettuun vesimäärään

3. Onko taloyhtiöillä saman suuruinen vesimaksu?

 • vesilaitos laskuttaa taloyhtiöiltä samansuuruisen vesi- ja jätevesimaksun kuin yksityisasiakkailta
  • talousvesi 1,53 €/m³
  • jätevesi 2,47 €/m³
 • taloyhtiö perii asukkailta käyttömaksut taloyhtiössä sovitulla tavalla
 • vesi- ja jätevesimaksun lisäksi kiinteistöltä laskutetaan perusmaksu
 • perusmaksu määräytyy laitoksen kiinteistöön asentaman vesimittarin koon ja liitettyjen palveluiden mukaan

4. Laskutetaanko hukkaan vuotaneesta vedestä?

 • myös hukkaan vuotaneesta vedestä laskutetaan normaalin taksan mukainen maksu
 • myös jäteveden osalta, jos vuotovesi on mennyt viemäriin
 • vuositasolla vuotavasta hanasta voi kertyä yli 100 euron lasku ja valuvasta WC-pöntöstä jopa tuhansien eurojen lasku
 • muutama esimerkki vuotavan veden määrästä:
  • tiheä tippavuoto, vuotokohdan koko ompelulangan paksuus, vuotava vesimäärä 30 m³/vuosi 
  • ohut vesivuoto, vuotokohdan koko parsinneulan paksuus, vuotava vesimäärä 300 m³/vuosi 
  • WC-pöntön jatkuva vuoto, vuotokohdan koko tulitikun paksuus, vuotava vesimäärä 3000 m³/vuosi 

Vesimittarit

1. Miksi vesimittarin sisällä on vettä ja/tai ilmakupla?

 • vesimittarin asennuksen jälkeen näkyy mittarin lasin sisällä useasti ilmakupla ja vettä
 • vettä mittarin sisällä on aina, mutta näkyvä ilmakupla poistuu ajan myötä mittarin sisältä

2. Kuinka usein vesimittari vaihdetaan?

 • vesimittarin vaihtoväli on mitoitettu mittarin koon mukaan
 • esimerkiksi omakotitalon (koko 20 mm) vesimittari vaihdetaan 8-10 vuoden välein
 • suurkuluttajien mittareiden vaihtoväli on 5-6 vuotta
 • normaali huoltovaihto tehdään yleensä veloituksetta
 • rikkoutuneen (esim. jäätyneen) mittarin vaihdosta laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti vaurioitunut mittari ja asennustyöt
 • jos vaihdon yhteydessä joudutaan uusimaan venttiilejä ja putkiosia, laskutetaan osat ja asennustyö palvelumaksuhinnaston mukaan

3. Mikä on vesimittarin virhemarginaali?

 • vesimittarit kuuluvat vakauslainsäädännön piiriin, mittareiden virhe saa olla ±5 %

Verkostoon liittyminen

1. Mitä maksuja liittymisestä laskutetaan?

 • rakennusluvan kerrosalan mukainen liittymismaksu, joka oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon
 • tonttijohtojen rakentamiskulut työtuntien ja tarvikkeiden mukaisesti
 • vesimittarin asennus mittarikoon perusteella
 • tonttijohtoliittymät tontin rajalle mikäli ne on kaupungin toimesta rakennettu tontin rajalle
 • kaivutyöt, myös katualueella, suorittaa liittyjä kustannuksellaan

2. Kuinka liittymismaksun kerrosala määräytyy?

 • vesilaitos käyttää liittymismaksun laskennassa rakennusluvan mukaista kerrosalaa
 • kerrosalaan lasketaan kaikki tontilla olevat rakennukset riippumatta siitä, onko niissä vesipistettä

3. Laskutetaanko laajennuksesta liittymismaksu?

 • pientalojen (omakotitalo ja paritalo) laajennuksista laskutetaan lisäliittymismaksu
  • jos kerrosalan muutos on vähintään 10 %
  • kerrosala laajennuksen jälkeen siirtyy ylempään maksuluokkaan
  • lisäliittymismaksua laskutetaan maksuluokkien erotuksen määrä
 • muiden kiinteistöjen laajennuksista laskutetaan lisäliittymismaksu
  • jos kerrosalan muutos on vähintään 10 %
  • lisäliittymismaksu laskutetaan laajennuksen neliöiden mukaan kiinteistötyypin mukaisella liittymismaksun kaavalla

 

4. Missä on liittymiskohta?

 • liittymiskohta on vesilaitoksen runkolinjassa tai runkolinjakaivossa