A

Työvalmennus ja uraohjaus

Työllisyysyksikön työvalmentajalta saat tukea työnhakuun ja työhakemusten tekemiseen sekä uuden uran suunnitteluun erilaisten koulutusvaihtoehtojen kautta. Asiakas ohjataan tarpeen mukaan myös muiden palvelujen piiriin, kuten aikuiskoulutuksen opinto-ohjaajalle, ammatinvalintapsykologille tai sosiaali- ja terveyspalveluihin. Työvalmentaja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja tämän verkoston kanssa.

Työntekijä ja asiakas suunnittelevat yhdessä asiakkaalle mielekkään työelämäpolun, joka voi sisältää esimerkiksi työkokeilua. Työkokeilu on hyvä vaihtoehto uudenlaisten työtehtävien kokeilemiseen ja työhön valmentautumiseen. Samalla voi myös kokeilla erilaisten ammattien ja työpaikkojen kiinnostavuutta ja soveltuvuutta sekä lisätä ammattitaitoa. Tilanteen mukaan kyseeseen voi tulla myös palkkatukityöllistyminen.

Työkokeilun pääasiallinen tarkoitus voi olla myös asiakkaan työ- ja toimintakyvyn kartoitus. Kartoitusta voidaan tarvita joko työkyvyttömyyseläke-edellytysten selvittelyä varten tai arvioitaessa asiakkaan yleisiä työelämävalmiuksia tai soveltuvuutta tietyn ammattialan tehtäviin. Työllisyyspalveluiden työvalmentaja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa työkokeilun tarpeen ja tavoitteet.

Työkokeiluja voidaan järjestää esim. valtion virastossa, kunnan / kuntayhtymän tehtävissä, yhteisön tai säätiön työtehtävissä tai yrityksessä.

Työllisyyspalvelut ei toteuta tällä hetkellä erillisiä työkyvyttömyyseläke-edellytysten selvittelyjä vaan jokainen tästä palvelusta kiinnostunut voi hakeutua selvittelyihin väestövastuulääkärinsä tai muun terveydenhuollon edustajan avustuksella.

Työkokeilupaikan voit myös etsiä itsenäisesti ja tehdä sopimuksen Te-toimiston ja työpaikan kanssa.

Yhteystiedot:

työvalmentaja Heidi Pelli, puh. 040 315 2464

työvalmentaja Satu Kataja, puh. 040 315 1760

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Löydät meidät myös Facebookista Työllisyysyksikkö / Cooperin kulma. Käy tykkäämässä!

 

HUOM. Tutustu nyt maksuttomaan paikallisalueen työnhakuportaaliin ja lisää työllistymismahdollisuuksiasi www.duuniportaali.fi

Tietoa maahanmuuttajalle:

  • Koulutukset aikuisille maahanmuuttajille/ Maahanmuuttajakoulutus.fi is the website number one for immigrants which want to educate in Finland.  - See more at: maahanmuuttajakoulutus.fi