A

Työllisyyskummi -mentorina työelämäpolulla

Järvenpään Työllisyyskummit ovat vapaaehtoisia, eläkkeelle jääneitä tai eläköityviä oman alansa ammattilaisia, jotka auttavat täysi-ikäisiä nuoria tai nuoria aikuisia (18-29 v.), osaamis- ja työllisyyspalveluiden asiakkaita työelämään pääsemisessä tai kouluttautumismahdollisuuksien kartoittamisessa.

Työllisyyskummit ovat siis mentoreita, joiden kokemusta, viisautta ja hiljaista tietoa asiakkaat saavat mahdollisuuden hyödyntää.Työllisyyskummi tekee näkyväksi vahvuuksia ja tukee asiakasta käyttämään niitä. Kummien tehtävänä on antaa rakentavaa palautetta esim. työnhakutaidoista, jotta omaa toimintaansa muuttamalla asiakas voi päästä haluamaansa suuntaan

Työllisyyskummi ymmärtää elämänkokemuksensa kautta myös asiakkaansa kokemusmaailmaa ja näkee kohtia, joissa  itseluottamusta täytyy vahvistaa. Työllisyyskummi antaa oman työelämään liittyvän kokemuksensa, näkemyksensä, sekä verkostonsa asiakkaansa käyttöön.

Järvenpään kaupungin Työllisyyskummi-toiminta sai vuonna 2018 KunTeko 2020 kunta- ja maakuntalan työelämän kehittämisohjelman tunnustuksen sarjassa innovatiiviset teot.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää kummiudesta?

Työllisyyskummitoiminnasta sinulle kertoo lisää nuorten osaamis- ja työllisyyspalveluiden esimies Päivi Kemp, p. 040 315 3899, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Työllisyyskummiesittelyt löydät täältä